9380.com
功用性敷料 您的位置:首页澳门新匍京官方娱乐 功用性敷料
产品名称:硅凝胶疤痕揭
规       格:1片/盒

【产物注册号】 粤械注准20152640198
澳门新匍京官方娱乐
www.85323.com
产品名称:藻酸盐功用性敷料(商品名:藻酸盐医用膜)
规        格:10片/盒 (40盒/件)

【产物注册号】 粤食药监械(准)字2014第2641150号
产品名称:壳聚糖功用性敷料(商品名:壳聚糖医用膜)
规        格:5片/盒 (40盒/件)

【产物注册号】 粤食药监械(准)字2014第2641176号
澳门新蒲京赌场0044
澳门新匍京官方娱乐

友谊衔接: